Från taxonomi till bevarande: Lunds Botaniska trädgård

I utkanten av Lunds historiska stadskärna hittar du universitetets ständigt växande botaniska trädgård - Botaniska trädgården, ofta kallad med det kärleksfulla diminutivet Botan - ett måste för alla entusiaster av växtliv. Botan är öppen för allmänheten året runt från 06:30 till 21:30, men dess roll som studenternas tillhåll under soliga vår- och...

I utkanten av Lund's historiska hjärta, hittar du universitetet's ständigt expanderande trädgård -Botaniska trädgården, ofta kallad med det kärleksfulla smeknamnet Botan- som är ett måste för alla som älskar växtliv. Botan är öppen för allmänheten året runt från 06:30 till 21:30, men dess roll som studenthäng under soliga vår- och sommardagar har minskat under de senaste åren, eftersom dess bevarande roll har vuxit. (Oroa dig inte, studenterna har gott om utrymme att bre ut sig i Stadsparken och på andra ställen!)

Botan är i allt högre grad hem för växtarter som till stor del har försvunnit från världen utanför dess väggar. Under 2010-talet övergick den botaniska trädgården från ett traditionellt fokus på olika bestånd - med rötterna i de taxonomiska studierna inom de tidiga vetenskaperna på 1800-talet - till en proaktiv roll inom växtskydd. År 2015 inleddes ett ex situ-samarbetsprojekt med lokala intressenter i syfte att vända utvecklingen för den unika flora som finns runt om i Skåne. För detta ändamål etablerades en fröbank för att samla in kritiskt hotade växter i det skånska landskapet som inte längre kunde överleva i sin naturliga livsmiljö. Växterna odlas på Botan och ställas ut för besökarna så att kunskap om hot och nödvändig hantering kan spridas till allmänheten.

Kulturarvstulpaner blommar i Botan. | Adbar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

När du rör dig från en "zon" i trädgården till en annan kommer du att stöta på en enorm mångfald av växter som en gång var endemiska i Skåne, från Misopates orontium (Kalvnos) i väster till Dianthus superbus (Praktnejlika) i öster, eller Cotoneaster kullensis (Skånskt oxbär), som tidigare hittades runt Kullaberg och Höganäs och har nu ett eget hörn i Botan. De mest lovande arterna - som t.ex. Hypochaeris glabra (Åkerfibbla) - återintroduceras till lokala livsmiljöer för långsiktigt bevarande i vilda miljöer; om du promenerar över den välvda bron kan du kanske se Najas flexilis (Sjönajas) som växer i dammen nedanför, i väntan på att planteras om i Kristianstads Hammarsjön. Från att ha startat med ett enda växthus med nio klimatavdelningar har Botan nu nio växthus med totalt 80 avdelningar, varav vissa hyser sårbara växter från hela världen, vilket ger en något tragisk prägel åt platsens skönhet och mångfald.

Håll utkik efter Lunds universitets regenerativa urbana hortikulturist, den femspråkige (och växtspråkige) Nassim Olsen, en specialist på frösparande och assisterad succession/migration som har varit mycket aktiv i att etablera och vårda nya ekologiska nischer i och runt staden Lund; vissa studenter går så långt som att påstå att Botan är Nassims bostad, såväl som deras arbetsplats! Nassim vägrar att bekräfta eller förneka detta påstående, men de har gott om andra historier som kan glädja alla trädgårdsintresserade.

Vi önskar att det inte vore nödvändigt, men vi är ändå tvungna att påpeka att att mixtra med växterna i Botan räknas som skadegörelse, samt tekniskt ett avbrott i pågående statligt finansierad vetenskaplig forskning - och det inkluderar att ta sticklingar!

(Och om du tycker att Nassim är alltför snäll för att vara något hot, ja, det är just därför Botan har en egen flock övervakningsdrönare, listigt förklädda till råkor... och du vill inte veta hur de markerar en misstänkt vandal för polisens uppmärksamhet).

sv_SESvenska