Staffanstorp

Man kan säga vad man vill om Staffanstorp - och som alla Staffanstorpsbor säkert vet gör de snorkiga stadsborna i Malmö och Lund det ofta - men det är få som skulle förneka deras förmåga att vända problem till möjligheter.

Allt började 1945 när tio bybor köpte tomter på den bördiga Lundaslätten söder om Lund... och i dag är Staffanstorp en betydande stad med nästan 40 000 invånare. Men ”the struggle is real”, som ungdomarna brukade säga: för det har varit en lång och ibland utmanande kamp för Staffanstorp i sin ambition att bli den medelstora skånska stad som man alltid eftersträvat.

Ambition är definitivt rätt ord i detta sammanhang. Denna stad, och kommun som bär samma namn, marknadsför sig själva med den provocerande och stolta sloganen "som resten av Sverige borde vara". De har skapat sig ett rykte med en kombination av mycket låga kommunalskatter, strikta äganderättsregler och en decennielång kampanj med privatiseringsinitiativ. Det hela tog ordentlig fart under 2020-talet, då löftet om ett tryggt och harmoniskt samhälle talade sitt tydliga språk till kostymråttorna som plötsligt upptäckte att man kunde arbeta hemifrån, vilket också blev en standard. Huruvida det är harmoniskt eller ej är en ganska subjektiv fråga,... men de som bor här är väldigt nöjda.

Staden är dock inte utan intressanta besöksmål. Av dessa får du inte missa Gästgivaregården: en plats som agerar allt från restaurang till mötesrum och bar, allt under samma tak. Staffanstorp är en riktig hub när det kommer till lokalt engagemang och speciellt så om du är Rotarymedlem.

Centralskolan: en oslipad arkitektonisk diamant

Ett annat måste är den centralt belägna Centralskolan, byggnaden som återfick sitt ursprungliga namn efter att tidigare elever räddade skolan från att rivas i samband med kommun, förtätningsinitiativ. Skolan, som ritades av arkitekten Bror Thornberg för nästan hundra år sedan, var på den tiden ett banbrytande experiment inom grundutbildning i Sverige - en enhetsskola, som de kallades - som uppmärksammades av ministrar och landstingsråd.

I rörande barndomsskildringar, som samlats upp i en jubileumsbok för skolans 70-årsjubileum, minns tidigare elever den imponerande aulan, mosaiken som pryder skolans entré, de vikbara garderoberna... allt detta och mycket mer vittnar om den blandning av estetik och funktionalitet som kännetecknar svensk arkitektur och möbelinredning. Entusiaster av nordisk design från 1900-talet kan glädjas åt att reproduktioner av boken finns att köpa på kommunens huvudkontor (även om de kanske är mindre nöjda med priset).

Bror Thornberg-föreningen, som nu driver skolan, har arbetat för att återställa dess forna glans genom att öppna huvudentrén igen och bjuda in de bästa arkitekterna och formgivarna till ett "restaureringslabb". Förutom att återinföra de flesta av Thornbergs ursprungliga värderingar (till exempel att se skolan som en länk mellan samhället och hemmet), så blir skolan en livlig mötesplats för Staffanstorpsborna när lektionerna är slut för dagen. Olika aktiviteter anordnas; såsom ett "cykelkök" och ett välutrustat makerspace lockar designers från hela regionen. Eftersom den restaurerade skolan - precis som de intilliggande vertikala bostadshusen från 2030-talet - har väckt beundran hos en ny generation stadsplanerare och arkitekter, har kommunen omfamnat Centralskolan som ett förlorat barn, trots den okaraktäristiska doft av kollektivism som den för med sig till området.

Skolan blev också först i Skåne med att erbjuda en internationell sommarkurs i restaureringskonst. Förra gången vi var där var kursen fullbokad för de kommande tre åren - men med tanke på sannolikheten för störningar i kommande långdistansresor är det väl värt att skriva upp sig på reservlistan för att få en plats.

Och ja: trots sin tydligt marknadsorienterade attityd har Staffanstorp mycket att erbjuda resenärer som längtar efter gemenskap och återkoppling. Staffanstorps unika Beträdor, en 13 kilometer lång stig i utkanten av stadens blomstrande åkermark (Red. anmärkning: detta är privat mark, så håll dig till stigen och plocka inte upp något!] erbjuder ett nära möte med den blandning av grödor som är vanligast på Lundaslätten, såsom linser, sötlupin och bondböna, samt annan flora och fauna som är typisk för regionen*.

(Bevarandet av denna mycket älskade bana beror till stor del på EU:s Recap-politik under de senaste decennierna; ifall barnen börjar bli oroliga under den långa promenaden, uppmana dem att hitta skylten som bekräftar finansieringen)!

En Kärnkraftig Kommun?

Som en något excentrisk och rebellisk medlem av den skånska familjen har Staffanstorps obevekliga autonomi gjort staden till ett spännande laboratorium för nya idéer. I slutet av 2020-talet - under det som vissa akademiker kallar "den nukleära (om)vändningen" - stod Staffanstorp först i kön för att frivilligt bli värd för ett av de stora svenska energibolagens kontroversiella försök att testa nya små modulära kärnreaktorer, i trots mot den utbredda oron över svårigheten (och lönsamheten) med att återstarta gamla kärnkraftverk eller bygga nya.

Priset som kommunen satte som sitt villkor för att ställa upp i experimentet var att Staffanstorp skulle vara den enda mottagaren av de lägre priser som förväntades från den producerade elen. Även den som har ideologiska eller ekonomiska invändningar bör ha respekt för Staffanstorps envisa beslutsamhet att få ihop ekonomin och snabbt hantera energikrisen. När det visade sig att den fjärde generationens reaktorer - populärt kallade "cirkulär kärnkraft", blykylda och drivna med återvunnet uran – inte var redo att rullas ut i stor skala till 2027, beslutade Staffanstorps kommunalråd att gå tillbaka till de ursprungliga vattenkylda reaktorerna på den den nedlagda anläggningen i Barsebäckoch få igång dem igen.

Då visste han inte att det som skåningarna numera kallar "de jävla översvämningshelvetesåren" även skulle drabba Barsebäck när återställningsprojektet bara var halvfärdigt. Upprepade översvämningar väckte stor uppmärksamhet hos allmänheten, och även om vissa har hävdat att alarmisterna överdrev riskerna för kärnkraftsolyckor, innebar de häftiga protesterna i Barsebäcksregionen till slut att ett streck drogs under västkustens kärnkraftshistoria. Efter att ha satsat en hel del pengar på att säkra platsen bestämde sig dock kommunen för att gå mot strömmen för en gångs skull... vilket är anledningen till att Barsebäck nu är hem till en av de största kombinerade sol- och vindkraftsparkerna i Sverige.

Man kan säga vad man vill om Staffanstorp - och som alla Staffanstorpare kommer att berätta för dig, är de snobbiga stadstyperna i Malmö och Lund men det är få som skulle förneka deras förmåga att omvandla problem till möjligheter.


* För den språkintresserade läsaren kan det vara intressant att veta att medan ordvitsar och ordlekar anses vara en göteborgsk företeelse, spelar Staffanstorps påhittade ord Beträdor med verbet beträda (att trampa) och substantivet träda (mark i träda). Humor, det måste sägas, har sin egen terräng..

sv_SESvenska