Noteringar för newmads: information för Sevilla-kortinnehavare

Funderar du på att besöka Sverige som en "newmad", en Sevilla-kortinnehavare från en av EU:s nya klimatkänslighetszoner (KKZ)? Det juridiska är lite komplicerat, men oroa dig inte, vi har samlat grunderna nedan.

Här är vad du behöver veta:

Allmän information: Som en del av Sevilla-konventionen som undertecknades för två år sedan får du nu bo och arbeta i alla flexibla markanvändningsområden i EU under en femmånadersperiod, så länge du kan flytta om myndigheterna anser att förhållandena kommer att bli skadliga för människor. Sevillakortsäsongen i Skåne är enligt regional lag fastställd till mellan den 1 juni och den 31 oktober. Anledningen till detta är att översvämnings- och stormsäsongen tenderar att starta i slutet av oktober, vilket gör att flexmark -områden blir obeboeliga.

Begränsningar för bostäder: Det är viktigt att veta att du måste lämna området och ta med dig hela ditt läger sex timmar efter att du har underrättats av de lokala myndigheterna. Detta innebär också att du inte får lämna kvar något att hämta senare. Allt som lämnas kvar efter dessa sex timmar kommer att konfiskeras av myndigheterna, som kommer att ge dig böter. Dessa kan ibland vara ganska höga, beroende på vilka saker du har glömt att ta med dig. Alla läger som fortfarande befinner sig på det flexibla markanvändningsområdet efter dessa sex timmar kommer också att tvångsevakueras, bötfällas och få sin Sevilla-kort-status återkallad. Dessa lagar gäller även när du måste åka hem efter att din femmånadersperiod är över.

Rättigheter och skyldigheter: Om du har ett Sevilla-kort gäller samma regler i Skåne som i alla andra EU-länder. Det innebär att du måste betala svensk skatt på alla inkomster du får när du säsongsarbetar för ett svenskt företag i Skåne. Men om du gör det får du också ta del av det berömda svenska välfärdssystemet! Det innebär billig sjukvård, subventionerad kollektivtrafik, tjänstepension, stabila arbetsvillkor och mycket mer.

Anställning: Har du inget jobb ordnat i förväg? Många av de campingplatser som dyker upp under säsongen anställer personer för att ta hand om anläggningen. Eftersom "newmad"-säsongen också äger rum under skördesäsongen i Sverige finns det också många jobb att ta inom den sektorn. Många av dessa jobb har också svårt att locka de allt äldre och högutbildade permanent bosatta svenskarna att arbeta där, vilket innebär att de kommer att vara mycket tacksamma för ditt bidrag. Fältarbete kanske inte är något för dig? Eftersom sommaren är den svenska semesterperioden behöver många kontor eller butiker tillfälligt anställda för att fylla platserna för de som är på semester.

De bästa tipsen:

sv_SESvenska